Historie

I årene omkring Den Kongelige Livgardes 250-års jubilæum i 1908 blev der stiftet flere garderforeninger rundt i Danmark. Dette var nemlig en tid, hvor mange gamle gardere havde et stort ønske om at værne om det fællesskab, som Livgarden havde givet mange gar-dere. Dette gjorde sig også gældende i Nordsjælland, hvor man i 1910 stiftede Frederiksborg Amts Garderforening. I de efterfølge-nde år voksede foreningen, og i tidens løb var Frederiksborg Amts Garderforening med deres faner repræsen-teret ved flere histori-ske begivenheder såsom Genforeningen i 1920 og den første Ko-ngevagt ved Amalienborg efter den tyske besættelse.

Ønsker du at læse mere om Den Kongelige Livgardes historie,

kan du downloade jubilæumsbogen her.

Fuglekongerne

Frederiksborg Amts Garderforening påbegyndte den årlige fugle-skydning i 1944, og traditionen føres stadig videre i dag. Det var u-nder Tysklands besættelse af Danmark. I jubilæums-bogen, der blev udgivet i anledning af foreningens 100- års jubilæum i 2010, står der:

“På generalforsamlingen 25. februar 1945 beretter formanden om, at der med god tilslutning er afholdt ‚Sommerfest‘ i Nødebo, kamme-ratskabsaften m.m. og fugleskydning. Hvordan man bar sig ad, be-retter historien ikke noget om. Tyskerne havde efterhånden forbudt og inddraget alle våben og indført forbud mod større forsamlinger. – De har måske skudt med bue og pil? Ikke desto mindre hænger land-betjent Larsens fugleskydnings-platte for 1944 i dag i ‚Garderstuen‘.”

Frederiksborg Amts Garderforening råder over en helt unik samling af fuglekongernes platter. Dette er en samling af stor historisk vær-di! Derfor har foreningens bestyrelse besluttet at udarbejde dette hæfte, der beskriver fuglekongens motivation for valg af motiv.

Hæftet vil fremover blive opdateret årligt, når den aftrædende fugle-konge har afsløret sin platte ved fugleskydningen.

Du kan downloade hæftet med alle platterne samt en tilhørende be-skrivelse ved at klikke her.

Fuglekongernes platter i foreningens lokaler