Nyheder

Sammenlægning af foreninger

HOLDNINGER – ANSVAR – SAMMENHOLD

Kære Gardermedlem

Frederiksborg Amts Garderforening oplever svigtende medlemstilgang, samt manglende lyst til bestyrelsesarbejde.
Derfor har vi i bestyrelsen de sidste par år arbejdet på en mulig sammenlægning med 2 af vores nabogarderforeninger (Nordsjællands GF og Helsingør GF)

Dette arbejde er nu udfærdiget i et forslag om sammenlægning af de 3 foreninger med virkning fra 1. januar 2024, hvis forslaget bliver vedtaget på vores ekstraordinære generalforsamling den 15. maj 2023. Som medlem vil du ikke komme til at mærke stor forskel på nu, og efter den 1. januar 2024, ud over at navnet ændre til Nordsjællands Garderforening.
Vores fine lokaler på Garderkasernen i Høvelte vil stadigvæk være vores base, og foreningers adresse
Endvidere vil jeg i den første tid, frem til den første generalforsamling være formand for den nye forening.
På den første generalforsamling i den nye forening, vil der blive taget stilling til, om navnet på de sammenlagte foreninger skal fortsætte som Nordsjællands GF, eller vi skal finde et nyt navn til den sammenlagte forening.

Jeg håber meget at du som medlem vil bakke op om forslaget, så vi i fællesskab kan fremtidssikre vores garderforening, for gardersagen og vores gamle regiment skyld.

Med venlig garderhilsen

Kim Dahl Olsen
Formand

Vi afholder derfor EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING d. 15 maj kl. 19.30 i garderstuen.
Se mere under arrangementer.

Klik på link herunder for at læse sammenlægningsoverenskomst samt udkast til nye vedtægter.
Ved den ekstra ordinære generalforsamling vil det være sammenlægningsoverenskomsten der skal stemmes om.

Sammenlægningsoverenskomst, klik her.

Udkast til nye vedtægter, klik her.

Dagsorden, ekstraordinær generalforsamling, klik her.

Hvis det giver anledning til spørgsmål, må I endelig rette henvendelse til en fra bestyrelsen.

Kontingentindbetaling.
Arbejds byrden er stor for vores kasserer.
Derfor anmodes indgående om at, ALLE der ikke har tilmeldt deres kontingent til PBS / NETS, gør det inden den kommende kontingentopkrævning.
Dem som ikke, efter foreningens optegnelser, har tilmeldt sig, vil modtage et brev med et indbetalingskort.
Af dette fremgår de oplysninger, der behøves, for at melde betalingen til PBS.
Gebyret for opkrævning via indbetalingskort hæves fra 2021 til kr. 50,-
Kontingentet for det kommende år besluttes fortsat af generalforsamlingen.

Næste opkrævning bliver udsendt med betalingsfrist, første bankdag i det nye år.
(betalingsfrist i 2022 er derfor 3 januar.)

MobilPay.
Vores kasserer har længe arbejdet på en løsning omkring mobilpay.
Nu er det endelig lykedes.
Vi kan derfor fremover benytte mobilpay som betalingsmiddel ved vores arrangementer.
Det er vigtigt at man angiver hvad hver enkelt betaling er for.
Foreningens mobilpay nr. er: 380414

MobilPay må ikke anvendes til betaling af kontingent.

Vi forsøger hele tiden at holde hjemmesiden opdateret med arrangementer og billeder.
Skulle du ligge inde med billeder fra et arrangement som du ønsker at dele, så send dem til webmaster.

Hold dig opdateret

Facebook
På Frederiksborg Amts Garderforenings facebook-side bliver der lagt nyheder op om foreningen og Livgarden generelt. På siden har dets medlemmer også mulighed for at dele private billeder fra arrangementer og dyrke et fællesskab, der rækker ud over foreningens officielle arrangementer. Besøg siden her.

E-mail
Frederiksborg Amts Garderforening er en del af De Danske Garderforeninger (DG), og derfor er det meget relevant for foreningens medlemmer at følge med i, hvad der sker i DG. Netop derfor har DG oprettet en gratis nyhedsmail tjeneste, DG-Plus, hvor man ved tilmelding jævnligt får tilsendt nyheder fra DG og Livgarden generelt. Tilmeld dig her.

Garderbladet
Som medlem af en garderforening får du hver måned tilsendt Garderbladet. I Garderbladet kan du foruden dets spændende indhold om Livgarden også holde dig opdateret omkring arrangementer i Frederiksborg Amts Garderforening. Det er muligt at læse bladet, både nye og gamle udgaver, digitalt ved at følge linket her.