Arrangementer

I løbet af året bliver der afholdt flere forskellige arrangementer, som vores medlemmer kan deltage i.

Dette er alt fra vores traditionelle julefrokost i december, klubaftener i sergentmessen og udflugter rundt på Sjælland.

Herunder kan du læse om de kommende arrangementer i foreningen.
Ind i mellem invitere vi vores ledsager med.
Dette vil blive annonceret under det enkelte arrangement.

Du tilmelder dig vores arrangement ved at kontakte bestyrelsesmedlem Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Venligst vær opmærksom på om der er en deadline for tilmelding til det enkelte arrangement.
Dette er for at vi kan nå at give vagten besked og få adgang til kasernen, samt bestilling af mad.
Sidste frist for tilmelding vil blive anført under hver enkelt arrangement.

Arrangementer i 2023

Mandag d. 6. marts:
Kl. 18.30

Klubaften.

Du tilmelder dig ved at kontakte bestyrelsesmedlem, Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Sidste frist for tilmelding er: mandag d. 27. feb.

Mandag 3. april:
Kl. 18.30

Klubaften med foredrag.

Landmand Kaare Dalitz Larsen, tidligere garder kommer og holder foredraget “Fra sump til agerland og sø”
Kaare er landmand og har bl.a. en stor malkekvægsbesætning på sin gård i Dragstrup v. Gilleleje. Han er meget aktiv indenfor div. landbrugsorganisationer, og er formand for de berørte lodsejere på det store naturgenopretningsprojekt af Søborg Sø, der i løbet af indeværende år bliver genskabt til Nordsjællands 4. største sø på ca. 600 ha.

Ledsagere er velkommen til arrangementet.

Du tilmelder dig ved at kontakte bestyrelsesmedlem, Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Sidste frist for tilmelding er: mandag d. 27. marts.

Mandag 15. maj.:
Kl. 18.30

EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 15. maj, kl. 19,30 afholder Frederiksborg Amts GF ekstra ordinær generalforsamling i Garderstuen på Garderkasernen i Høvelte.

Det eneste punkt på dagordnen er forslag om sammenlægning med Nordsjælland GF og Helsingør GF.
Når dokumenterne er klar vil forslaget, blive udsendt på e-mail til de medlemmer vi har i medlemsdatabasen samt ligge tilgængelige her på hjemmeside.

Link til dokumenterne herunder:

Sammenlægningsoverenskomst, klik her.

Udkast til nye vedtægter, klik her.

Vi starter med spisning kl. 18.30 som ved en alm. klubaften.

Du tilmelder dig ved at kontakte bestyrelsesmedlem, Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Sidste frist for tilmelding er: mandag d. 8. maj.

Mandag 4. sep.:
Kl. 17.15

Fugleskydning

Arrangementet afholdes på Strandvangen 13, 3600 Frederikssund.
Mere info når vi nærmer os.
Der vil igen i år blive solgt fugleskydningskort op til arrangementet.

Ledsagere er velkomne til at deltage.

Du tilmelder dig ved at kontakte bestyrelsesmedlem, Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Sidste frist for tilmelding er: mandag d. 28. aug.