Arrangementer

I løbet af året bliver der afholdt flere forskellige arrangementer, som vores medlemmer kan deltage i.

Dette er alt fra vores traditionelle julefrokost i december, klubaftener i sergentmessen og udflugter rundt på Sjælland.

Herunder kan du læse om de kommende arrangementer i foreningen.
Ind i mellem invitere vi vores ledsager med.
Dette vil blive annonceret under det enkelte arrangement.

Du tilmelder dig vores arrangement ved at kontakte bestyrelsesmedlem Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Venligst vær opmærksom på om der er en deadline for tilmelding til det enkelte arrangement.
Dette er for at vi kan nå at give vagten besked og få adgang til kasernen, samt bestilling af mad.
Sidste frist for tilmelding vil blive anført under hver enkelt arrangement.

Arrangementer i 2023

Mandag d. 2. okt.:
Kl. 18.30

Klubaften.

Du tilmelder dig ved at kontakte bestyrelsesmedlem, Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Sidste frist for tilmelding er: mandag 25 sep.

Mandag d. 6. nov.:
Kl. 18.30

Kammeratskabsaften.

Vi starter med spisning hvorefter der vil være uddeling af hæderstegn.

Du tilmelder dig ved at kontakte bestyrelsesmedlem, Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Sidste frist for tilmelding er: mandag d. 30. okt.

Mandag d. 4. dec.:
Kl. 18.00

Julefrokost

Mandag den 4. december 2023 holder Frederiksborg Amts GF den årlige julefrokost på Lynge Kro, Højrisvej 22, 3540 Lynge.
Arrangementet starter kl. 18,00 og koster 150,- pr. pers, drikkevare købes særskilt for egen regning.
Snyd ikke dig selv for det sidste arrangement i FAG regi, da vi jo fra 1. januar 2024 bliver sammen lagt med Nordsjællands GF og Helsingør GF.

Du tilmelder dig ved at kontakte bestyrelsesmedlem, Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Sidste frist for tilmelding er: mandag 27. nov.