Arrangementer

I løbet af året bliver der afholdt flere forskellige arrangementer, som vores medlemmer kan deltage i.

Dette er alt fra vores traditionelle julefrokost i december, klubaftener i sergentmessen og udflugter rundt på Sjælland.

Herunder kan du læse om de kommende arrangementer i foreningen.
Ind i mellem invitere vi vores ledsager med.
Dette vil blive annonceret under det enkelte arrangement.

Du tilmelder dig vores arrangement ved at kontakte bestyrelsesmedlem Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Venligst vær opmærksom på om der er en deadline for tilmelding til det enkelte arrangement.
Dette er for at vi kan nå at give vagten besked og få adgang til kasernen, samt bestilling af mad.
Sidste frist for tilmelding vil blive anført under hver enkelt arrangement.

Arrangementer i 2024

Onsdag d. 6. mar.:
Kl. 18.00

Generalforsamling.

Fra 1. januar 2024 er Nordsjællands Garderforening, Helsingør Garderforening og Frederiksborg Amts Garderforening slået sammen til en stor garderforening.
Første arrangement i den nye forening bliver Generalforsamling i sergent messen på Høvelte, den 6. marts 2024, kl. 18.00
Det er vigtigt at tilmelding sker rettidigt, da adgang til kasernen uden tilmelding ikke er mulig.

Dagsorden for generalforsamlingen kan hentes ved at klikke her.

Du tilmelder dig ved at kontakte bestyrelsesmedlem, Morten Olsen på tlf. 40 49 03 63 / 60 66 02 05 eller e-mail: moerkoere@live.dk

Sidste frist for tilmelding er: onsdag 28 feb.