Historie

I årene omkring Den Kongelige Livgardes 250-års jubilæum i 1908 blev der stiftet flere garderforeninger rundt i Danmark. Dette var nemlig en tid, hvor mange gamle gardere havde et stort ønske om at værne om det fællesskab, som Livgarden havde givet mange gar-dere. Dette gjorde sig også gældende i Nordsjælland, hvor man i 1910 stiftede Frederiksborg Amts Garderforening. I de efterfølge-nde år voksede foreningen, og i tidens løb var Frederiksborg Amts Garderforening med deres faner repræsen-teret ved flere histori-ske begivenheder såsom Genforeningen i 1920 og den første Ko-ngevagt ved Amalienborg efter den tyske besættelse. 

 

Ønsker du at læse mere om Den Kongelige Livgardes historie, 

kan du downloade jubilæumsbogen her.

Gardere redigeret
Gardere opstillet foran Rosenborg Slot

Fuglekongerne

Frederiksborg Amts Garderforening påbegyndte den årlige fugle-skydning i 1944, og traditionen føres stadig videre i dag. Det var u-nder Tysklands besættelse af Danmark. I jubilæums-bogen, der blev udgivet i anledning af foreningens 100- års jubilæum i 2010, står der:

“På generalforsamlingen 25. februar 1945 beretter formanden om, at der med god tilslutning er afholdt ‚Sommerfest‘ i Nødebo, kamme-ratskabsaften m.m. og fugleskydning. Hvordan man bar sig ad, be-retter historien ikke noget om. Tyskerne havde efterhånden forbudt og inddraget alle våben og indført forbud mod større forsamlinger. – De har måske skudt med bue og pil? Ikke desto mindre hænger land-betjent Larsens fugleskydnings-platte for 1944 i dag i ‚Garderstuen‘.”

Frederiksborg Amts Garderforening råder over en helt unik samling af fuglekongernes platter. Dette er en samling af stor historisk vær-di! Derfor har foreningens bestyrelse besluttet at udarbejde dette hæfte, der beskriver fuglekongens motivation for valg af motiv. 

Hæftet vil fremover blive opdateret årligt, når den aftrædende fugle-konge har afsløret sin platte ved fugleskydningen.

Du kan downloade hæftet med alle platterne samt en tilhørende be-skrivelse ved at klikke her.

Fuglekongernes platter i foreningens lokaler