Nyheder

Kontingentindbetaling for 2021.
Grundet it-problemer samt langtidssygdom, har bestyrelsen været nød til at trække kontingentindkrævningen til 1. april 2021

Arrangementer i 2021.
Grundet situationen med COVID-19 / Coronavirus har bestyrelsen valgt helt at aflyse alle arrangementer til og med april måned 2021.
En af grundene til aflysningerne er også at der ikke må afholdes civile arrangementer på Garderkasernen i øjeblikket.

Den ordinære generalforsamling er ligeledes flyttet for anden gang, men vi håber det bliver muligt at afholde den, mandag d. 17. maj kl. 19:00
Om det bliver i sergentmessen på kasernen må tiden vise.
Alternativt kan det blive på skydebanen i Frederikssund.
Følg med her på siden hvor vi opdatere så snart vi ved mere.

Ved generalforsamlingen i år vil der ikke være spisning, men udelukkende kaffe med kage.

Vi har også set os nødsaget til at flytte vores fugleskydning.
Der er endnu ikke fastsat en dato, men vi satser på det bliver i sensommeren 2021.
Når vi kender datoen melder vi den naturligvis ud.

Bestyrelsen håber på jeres forståelse for, at vi her står i en helt ekstrem situation.

De af jer, som er blevet inviteret til klubaften i anledning af en mærkedag, bedes være tålmodige, til vi igen kan invitere indenfor på Garderkasernen.
Uddeling af årstegn for 2020 vil finde sted ved  generalforsamlingen.
I 2021 håber vi, at vi er tilbage til det normale.
Årstegn vil til den tid traditionelt blive uddelt ved Kammeratskabsaftenen i november.

Hvis det giver anledning til spørgsmål, må I endelig rette henvendelse til en fra bestyrelsen

Kontingentindbetaling.
Arbejds byrden er stor for vores kasserer.
Derfor anmodes indgående om at, ALLE der ikke har tilmeldt deres kontingent til PBS / NETS, gør det inden den kommende kontingentopkrævning.
Dem som ikke, efter foreningens optegnelser, har tilmeldt sig, vil modtage et brev med et indbetalingskort.
Af dette fremgår de oplysninger, der behøves, for at melde betalingen til PBS.
Gebyret for opkrævning via indbetalingskort hæves fra 2021 til kr. 50,-
Kontingentet for det kommende år besluttes fortsat af generalforsamlingen.

Næste opkrævning bliver udsendt med betalingsfrist, første bankdag i det nye år.
(betalingsfrist i 2021 er dog flyttet til 1. april) 

MobilPay.
Vores kasserer har længe arbejdet på en løsning omkring mobilpay.
Nu er det endelig lykedes.
Vi kan derfor fremover benytte mobilpay som betalingsmiddel ved vores arrangementer.
Det er vigtigt at man angiver hvad hver enkelt betaling er for.
Foreningens mobilpay nr. er: 380414

MobilPay må ikke anvendes til betaling af kontingent.

Vi forsøger hele tiden at holde hjemmesiden opdateret med arrangementer og billeder.
Skulle du ligge inde med billeder fra et arrangement som du ønsker at dele, så send dem til webmaster.

 

Hold dig opdateret

Facebook
På Frederiksborg Amts Garderforenings facebook-side bliver der lagt nyheder op om foreningen og Livgarden generelt. På siden har dets medlemmer også mulighed for at dele private billeder fra arrangementer og dyrke et fællesskab, der rækker ud over foreningens officielle arrangementer. Besøg siden 
her.

E-mail
Frederiksborg Amts Garderforening er en del af De Danske Garderforeninger (DG), og derfor er det meget relevant for foreningens medlemmer at følge med i, hvad der sker i DG. Netop derfor har DG oprettet en gratis nyhedsmail tjeneste, DG-Plus, hvor man ved tilmelding jævnligt får tilsendt nyheder fra DG og Livgarden generelt. Tilmeld dig her.

Garderbladet
Som medlem af en garderforening får du hver måned tilsendt Garderbladet. I Garderbladet kan du foruden dets spændende indhold om Livgarden også holde dig opdateret omkring arrangementer i Frederiksborg Amts GarderforeningDet er muligt at læse bladet, både nye og gamle udgaver, digitalt ved at følge linket her